Hyresgästinformation

Hur betalas hyran
Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad.
Var noga vid betalning över Internet så att ni inte glömmer att skriva avinumret som står på hyresavin samt att ni lägger till det nya bankgironumret som är 166-9969.
Detta för att vi skall kunna registrera din betalning.
Lägenhetsbyten
Ska alltid godkännas av Demas fastigheter
Överlåtelse
Du får inte överlåta hyresrätten för en bostadslägenhet till någon annan utan hyresvärdens tillstånd. Hyreslagens regler medger att Dem as fastigheterkan godkänna en överlåtelse under vissa förhållanden.
För att kunna överlåta ett hyreskontrakt till en annan person så måste du ha bott tillsammans med honom/henne i minst tre år.
2.a hands uthyrning
Det är inte tillåtet att hyra ut din lägenhet i andra hand utan Demas fastigheter skriftliga godkännande.
Tänk på att det är Du som är registrerad på lägenheten som är ansvarig för att den nya hyresgästen sköter sig och betalar hyran. Olovlig andrahandsuthyrning medför att Du mister din hyresrätt.
In- och utflyttning
Vid inflyttning får du tillträde till lägenheten klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Innan Du flyttar in har vi besiktigat lägenheten.
Vid utflyttning ska lägenhet sägas upp skriftligen så snart som möjligt. Uppsägningstiden står angivet i hyreskontraktet. Observera att den månad du säger upp lägenheten inte räknas.
När du flyttar besiktigar Demas fastigheter. Vill du själv vara med vid besiktningen, vilket kan vara bra om du till exempel vill diskutera eventuella skador eller liknande, måste besiktningen göras före den siste i den månaden du flyttar. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.
Glöm inte att göra en adressändring genom att ringa Svensk adressändring på Tel 020-97 98 99 eller anmäla flytt via deras hemsida, www.adressandring.se. Glöm inte att meddela din nya adress till vänner, bekanta, arbetsgivare, bank-och postgirot, försäkringsbolag, kreditgivare, föreningar, klubbar, bok- och tidningsförlag etc. Beställ flyttning av telefonen i god tid på Tel 90 200. Glöm inte att avsluta ditt gamla el-abonnemang och anmäla ditt nya.
Du kommer att vara skyldig att visa din lägenhet för kommande hyresgäster.
Tänk på att det är du som ansvarar för städningen när du flyttar. Glöm inte balkong samt källar- och/eller vindsförråd. Har städningen utförts bristfälligt kommer Du att debiteras för att någon annan rättar till städningen.
Checklista för städning
Kök

 • Drag ut spisen, rengör den runt om samt bakvägg, skåp sidor och golv.
 • Kokplattorna rengöres.
 • Glöm inte bakplåtar, ugnen och värmeskåpet invändigt.
 • Skärbrädans över- och undersida rengöres.
 • Lampkupan monteras ner och diskas.
 • Köksskåpens in- och utsidor tvättas rena. Glöm inte över- kanterna!
 • Köksfläkt eller ventil ska vara ren in- och utvändigt.
 • Kyl/sval och frys inklusive överskåp rengöres, avfrostas och luftas.

Badrum, WC

 • Golvbrunnen rensas.
 • Toalettstolens utsidor och krök får inte glömmas.
 • Gör rent under badkaret.
 • Torka av kakelplattor.

Övriga rum

 • Elementen ska rengöras.
 • Målade ytor ska rengöras.
 • Fönster delas och putsas på alla sidor.
 • Garderober rengöres, glöm inte backar och hyllor.
 • Dörrar tvättas rena, glöm inte överkanten.
 • Dekaler och kontaktpapper ska vara borttagna.
 • Dörröga, sjutillhållarlås m.m. får inte tas med.
 • Förlorat tvätt lås och nyckel debiteras.
 • Heltäckningsmattor borttages på parkettgolv.
 • Avlägsna all mattejp.

Rättigheter och Skyldigheter
Enligt hyreslagen är Du som hyresgäst skyldig att göra vad Du kan för att det ska vara trivsamt för alla inom fastigheten och bostadsområdet. En hyresgäst som stör sina grannar trots tillsägning riskerar att bli uppsagd från lägenheten.
Hyresgästen ansvarar även för övriga familjemedlemmar och gäster. Om en granne stör Dig är det bra om Du själv tar en första kontakt. Du kan också kontakta oss på Demas fastigheter.
Förekommer allvarliga störningar under kvälls- eller nattetid kan Du kontakta polisen.
Från den dag Du flyttar in till den dag Du flyttar ut har Du ansvar för Din lägenhet. Städa och underhåll lägenheten kontinuerligt.
Vad får man göra och inte göra i lägenheten
Plockar du bort innerdörrarna i lägenheten, måste de förvaras varsamt, så att de utan skada kan återställas innan du flyttar.
I vissa lägenheter finns möjlighet att installera disk- och/eller tvättmaskin. Kontakta oss innan arbetet påbörjas. Det måste utföras av en fackman.
Demas fastigheter är skyldig att måla och tapetsera med skäliga tidsmellanrum, detta hindrar dock inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet, om det sker på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten när du flyttar.
Trivselregler och Tips
Avfallshantering
I de flesta fastigheter finns källsorteringen för papper, glas, plast, metall och kartong. Följ anvisningarna. Om inte leder detta till dyrare sophämtning och i slutändan till högre hyror. Grovsopor ska lämnas på ortens återvinningscentral eller i grovsoprummet.
Avlopp och slask
Häll inte ut kemikalier eller oljor i slasken. Spola heller inte ner dem i toaletten. De ska lämnas till återvinningscentraler. Spola inte ner föremål i toaletten som kan orsaka stopp.
Balkong
Blomlådor hänger du på insidan av räcket. Skaka inte mattor eller annat på balkongen. Mata inte fåglar från balkong eller fönster. Det skräpar ner och drar till sig skadedjur.
Att grilla eller elda är förenat med brandrisk och är inte tillåtet. El-grill är ett alternativ, men ta hänsyn till grannarna så de inte får in matos i sin lägenhet.
Cyklar
Din cykel parkerar du i cykelställ eller i cykelrum om sådant finns. Cyklar får aldrig parkeras i trapphus.
Husdjur
Låt inte Ditt husdjur störa omgivningen. Husdjur skall vara kopplade utomhus. Du måste se till att de inte förorenar i eller runt fastigheterna. Det är särskilt viktigt runt barnens lekplatser. Använd alltid avföringspåse. Mata inte ditt djur i trapphuset.
Inomhusmiljön
Stäng inte för eller sätt för till- och frånluftsventiler. Ventilationen kommer då inte att fungera som den ska. Vädra ordentligt men snabbt. Ha fria ytor framför elementen, för bästa uppvärmning. Du kan sänka värmen med hjälp av vredet på elementen. Skulle elementen vara ovanligt kalla för årstiden, gör en felanmälan.
Internet via bredband
Demas fastigheter använder sig av flera bredbandsleverantörer. Kontakta fastighetsskötaren så får du reda på vart du skall vända dig.
Ljudnivå
Tänk på att låta TV, radio och musikinstrument vara underhållning bara för dig så att du inte stör dina grannarna. Visa extra hänsyn mellan klockan 22.00 och 08.00. Förvarna dina grannar om du ska ha fest. Hög musik som stör andra boende kan betraktas som störning. Störningar kan i sin tur leda till att du förlorar rätten att bo kvar i din lägenhet.
Felanmälan
Felanmälan gör du till din fastighetsskötare. Telefonnummer finns på hemsidan under fliken Felanmälan. Lås inte extralåset i lägenhetsdörren om du gjort en felanmälan och godkänt att vi får gå in med reservnyckel.
Gick säkringen?
Om en lampa eller elapparat slutat fungera, kontrollera alltid dina säkringarna först.
Golv
Använd möbeltassar på bord och stolar för att skydda golven. Om du ska flytta en möbel kan man ta hjälp av en matta att dra möbeln på.
Mopeder och motorcyklar
Skall parkeras vid parkeringsplatser och får ej förvaras inne i fastigheten eller i cykelförråd på grund av brandrisken.
Nycklar
Kontakta fastighetsskötaren om du önskar extra nycklar. Du betalar själv för extranycklar.
Parabolantenn
Tag kontakt med din fastighetsskötare innan Du monterar antennen så att vi kan godkänna placeringen. Den får inte fästas på vägg eller i tak. Den får inte heller sticka ut utanför balkongen.
Ohyra och skadedjur
Om Du upptäcker skadedjur eller ohyra, till exempel möss, mjölbaggar eller myror, är Du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det. Tag omgående kontakt med Anticimex och fastighetsskötaren.
Persienner
Persienner och annan utrustning som inte är standard är hyresgästens egendom. Underhåll och reparation sköter Du därför själv.
Parkering
Parkera bara på anvisade platser.
Rökning
Av brandsäkerhetsskäl och av hänsyn till allergiker råder det rökförbud i samtliga allmänna utrymmen inom våra fastigheter. Kasta inte fimpar på marken.
Skadegörelse
Skadegörelse kan leda till polisanmälan och att du förlorar rätten att bo kvar.
Trappuppgång
Blockera inte trappor, entréer och källare med ex cyklar, barnvagnar, pulkor eller dörrmattor. Utrymmena behöver vara fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud.
TV-utbud
Största delen av våra lägenheter är anslutna till Boxer digitalkanaler samt parabol där det ingår Svt1, Svt2, Tv4. För de lägenheter som inte är det får du själv ansluta dig och stå för kostnaden. Kontakta din fastighetsskötare för att får reda på vad som gäller i just din lägenhet.
Tvättstuga och torkrum
Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid. Följ de ordningsregler som finns uppsatta i tvättstugan och städa efter Dig. Ta bort bokningslåset efter avslutat tvättpass.
Det är inte tillåtet att färga kläder eller använda klorin i tvättmaskinerna
Vatten
Lämna aldrig en rinnande kran, anmäl droppande kranar till fastighetsskötaren.
Säkerhet och Trygghet
Brandvarnare
Av säkerhetsskäl finns brandvarnare monterad i din lägenhet redan när du flyttar in. Du har ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar.
Byt batteri när det är slut och rengör brandvarnaren från damm och smuts med jämna mellanrum.
Barnsäkerhet
För småbarn utgör kök, fönster och eluttag de största farorna. Andra farliga platser kan vara tvättstuga, soprum och garage. Du kan med enkla medel minska farorna.
Placera farliga köksredskap, mediciner, tvätt- och rengöringsmedel oåtkomligt för barnen. Du kan sätta låshakar på skåp och lådor. Sätta lås och luckgaller på ugnen samt häll- och tippskyd på spisen.
Sätta petskydd på eluttagen. Sätt upp fönsterkedjor, glöm inte balkongdörren.
Det händer inte mig
Inbrott, brand, översvämning och olyckor kan drabba vem som helst. Du kan exempelvis bli ansvarig om ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och vatten skadar lägenheten eller grannars egendom. Tänk på att fukt kan uppkomma i källarutrymmen. Placera därför inte föremål direkt på golvet eller mot väggarna. Förvara inte heller stöldbegärliga tillhörigheter i lägenhetsförrådet.
Skulle du råka ut för inbrott, brand eller översvämning och saknar hemförsäkring få du ingen ersättning för det förstörda, och får själv stå för kostnaden. Teckna alltid en hemförsäkring.
Tittöga i ytterdörren
Kontakta din fastighetsskötare för godkännande av installation. Tänk på att det måste ske fackmannamässigt.
Utelåst
Om du låser dig ute och anlitar hyresvärden eller låssmed får du själv bekosta detta.